van 18 tot 99 jaar

line

Bestuur

 

De Groepsraad

De Groepsraad is de algemene vergadering van de vereniging. In de Groepsraad zitten alle stafleden van de vereniging en worden alle belangrijke beslissingen genomen. In de Groepsraad zitten ook vertegenwoordigers van de ouders, en andere hulptroepen van onze groep. Alle deelnemers aan de Groepsraad kunnen voorstellen of ideeën aandragen die dan besproken worden in de vergadering. Vaak worden die ideeën of voorstellen dan eerst nader uitgewerkt door een groep stafleden of het Dagelijks Bestuur.
 

Het teamleidersoverleg

In het teamleidersoverleg (TL-raad) zitten alle teamleiders van de verschillende speltakken en het Dagelijks Bestuur (DB). Dit wordt ook wel het Algemeen Bestuur genoemd. De TL-raad behartigt de spelprogramma’s van Scouting, bereidt de vergadering van de Groepsraad voor en geeft uitvoering aan en controleert de uitvoering van de door de Groepsraad genomen besluiten. Meestal is er een teamleidersoverleg één of twee weken voor een Groepsraad bijeenkomst. Het doel van een TL-raad is om voorstellen vast voor te bespreken. Ook kunnen Teamleiders dan met hun teamleden alvast zaken bespreken zodat een speltak tijdens de Groepsraad al onderling een standpunt heeft kunnen innemen.
 

Het dagelijks bestuur

Het Dagelijkse Bestuur of Groepsbestuur bestaat uit maximaal 7 en minimaal 4 personen namelijk: een voorzitter, secretaris, penningmeester en één groepsbegeleider. Hier wordt de dagelijkse gang van zaken binnen de vereniging geregeld en vooruit gekeken naar de toekomst. Het bestuur zorgt voor de uitwerking van de voorstellen vanuit de TL en Groepsraad en bereidt de vergaderingen voor. De penningmeester zorgt voor de financiën. De secretaris zorgt voor de agenda’s en de vastlegging van de genomen besluiten. Het bestuur verzorgt ook de externe contacten bijvoorbeeld met de Regio. Tenslotte heeft het DB een rol bij de installatie van nieuwe stafleden.
 

Overige rollen binnen de vereniging


Groepsbegeleiders
De groepsbegeleider is de begeleider en coach van de leidingteams als het gaat om het reilen en zeilen van de speltakken. De groepsbegeleider houdt zich bezig met de werving van nieuwe leiding en de bezetting van de teams, maar is er ook om de relaties met de leidinggevenden in goede banen te leiden en in te grijpen als er zaken niet lekker lopen. De groepsbegeleider zit in het groepsbestuur, als 'vertegenwoordiging' van de teams en onderhoudt de contacten tussen het bestuur, de praktijkbegeleider en de leidingteams. Bij KdS hebben we twee groepsbegeleiders.

Praktijkbegeleider
De praktijkbegeleider begeleidt en beoordeelt de leidinggevenden en de teams op hun competenties. Hebben zij in huis wat nodig is om de kwaliteit te leveren die ten goede komt aan het spel en de hele Scoutinggroep? De Praktijkbegeleider coacht en motiveert vrijwilligers in de groep om zich verder te ontwikkelen en hun kwalificatie te behalen.

Contact

Heb je een vraag of wil je een keertje komen kijken?

vul dan het contactformulier in en wij nemen dan zsm contact met je op.

Open het formulier


of stuur een mail naar: info@kareldestoute.nl


downloads